Nieuws

Onze nieuwe IJkmeesters: Arjan & Peter!

Sinds enige tijd zijn Arjan Pont en Peter Rijksen onze Technische Dienst komen versterken.

Samen met hun collega’s zijn zij juist nu onderweg om weegschalen te kalibreren, repareren en te onderhouden, onder andere bij cruciale bedrijven in de voedselvoorziening en de zorg.

Vaak gaat het hierbij om geijkte weegschalen, “Geschikt voor handelsdoeleinden”.
Die zijn verplicht wanneer bedrijven factureren op basis van het gewicht, of bijvoorbeeld wanneer artsen een behandelplan opstellen.
Deze weegschalen mogen alleen door gecertificeerde IJkmeesters worden gecontroleerd.

Stimag is als bedrijf al meer dan 25 jaar een door de overheid Erkende Keurder.
Dat betekent dat we geijkte weegschalen mogen bouwen, kalibreren en repareren.
Wij hebben hiervoor gecertificeerde IJkmeesters en ijkgewichten in huis.

Ook Arjan en Peter zijn sinds kort geslaagd voor het examen en nu dus officieel IJkmeester.
Wij feliciteren onze collega’s hierbij van harte en zijn blij dat zij onze Technische Dienst nu ook met dit specialistische werk kunnen ondersteunen.