Uw bestelling Uw bestelling:  0
Bestelling afronden

Betaling vooraf of binnen 30 dagen na factuur, ter beoordeling door Stimag B.V.
Prijzen zijn ex. BTW.

 • Ruim 42 jaar ervaring
 • Minimaal 2 jaar garantie
 • Eigen technische dienst
 • Erkende keurder

Kalibreren

Wat is kalibreren?

Kalibreren is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen. Weegschalen kunnen na verloop van tijd minder nauwkeurig worden. Dit is het gevolg van slijtage bij normaal gebruik en van externe factoren, zoals bijvoorbeeld mechanische schokken. Hierdoor kan de werking van de weegschaal in de loop der tijd verslechteren.

     

Weegschaal kalibreren

Weegschalen moeten periodiek gekalibreerd en gejusteerd worden. Alleen dan kan er gegarandeerd worden dat de weegschaal voldoet aan de gespecificeerde meetnauwkeurigheid. Wat is kalibreren? Het kalibreren van een weegschaal is het controleren van een weegschaal met behulp van ijkgewichten, en het bepalen van een eventuele afwijking. Bij het kalibreren wordt de afwijking vastgelegd. Kalibratiesoftware is hierbij niet nodig, met ijkgewichten wordt gekalibreerd.

Kalibraties die regelmatig gepland zijn in combinatie met regelmatige routinematige tests verlengen de levensduur van de weegschaal en verbeteren de weegnauwkeurigheid. Kalibreren, inclusief een kalibratierapport, kan afdoende zijn voor bijvoorbeeld de periodieke (ISO) controle.

Voordelen van het kalibreren van een weegschaal zijn:

 • Kostenbesparingen; gekalibreerde apparatuur voorkomt verspilling
 • Betrouwbare metingen; metingen zijn op elk moment nauwkeurig en betrouwbaar
 • Compliance; garandeert interne en externe audits
 • Detectie van verouderde apparatuur; apparatuur wordt na verloop van tijd ouder, waardoor kritieke onderdelen slijten
 • Procesverbetering en winstoptimalisatie; interpretatie van kalibratieresultaten op basis van gedefinieerde toleranties verbetert processen en resulteert uiteindelijk in een hogere winst

   

Kalibratierapport

Van weegschalen die niet wettelijk gekeurd hoeven te zijn, kan het gewenst zijn om na kalibratie toch een schriftelijk bewijs op te maken. Hiervan is sprake bij kwaliteitsborgingssystemen zoals ISO 9001, dit wordt vaak geëist door verzekeringen of door afnemers om de kwaliteit van hun leverancier te bewaken.

In veel gevallen gebruikt een bedrijf een weegschaal voor een bepaald doel. De nauwkeurigheid van de weegschaal is hier dan vaak op afgestemd. Indien de weegschaal is goedgekeurd ontvangt de gebruiker een kalibratierapport op serienummer. Dit is het bewijs dat het apparaat aan de (inter)nationale standaarden voldoet.

Let wel: een kalibratierapport is afdoende voor de periodieke (ISO) controle, echter betekent dit niet dat de weegschaal geijkt is. Bij het kalibreren van een weegschaal wordt er dus geen ijk-sticker afgegeven. De weegschaal kan niet als wettelijk geijkt bestempeld worden.

   

Kalibratie versus ijken en justeren

Het kalibreren van een weegschaal is vrijwel gelijk aan de definitie van het ijken. Het ijken van een weegschaal is het controleren (en indien nodig) opnieuw afstellen van de weegschaal. Met behulp van verschillende ijkgewichten wordt de nauwkeurigheid van de weegschaal bepaald, waardoor een weegschaal na het ijken weer aan de specificaties voldoet. Het ijken van een weegschaal gebeurt op basis van Europese regelgeving. Na de ijking wordt de weegschaal voorzien van een sticker. Hiermee wordt aangegeven dat de weegschaal aan de wettelijke normen voldoet.

Wanneer is een ijkkeuring nodig? Als het om geld of gezondheid gaat:

 • Gebruik voor verkoop doeleinden
 • Bepalen van tarieven, lonen en heffingen
 • Fabricage van geneesmiddelen
 • Gebruik als medisch hulpmiddel

Een wettelijke gekeurde weegschaal is te herkennen aan:

 • Opschriftenplaat of stickers met gegevens van de weegschaal
 • CE-teken met de laatste twee cijfers van het jaar van de eerste keuring
 • Identificatie van de verantwoordelijke notified body (NMi nr. 0122)
 • Identificatie van de uitvoerder van de eerste keuring

Er is in Nederland geen wettelijke verplichting om een gekeurde weegschaal periodiek te laten (her)keuren. Echter is het wel verstandig om de weegschaal bijvoorbeeld jaarlijks te laten kalibreren (ijken) en indien nodig te her-justeren.

Justeren is het binnen gedefinieerde toleranties afregelen van een weegschaal om het geschikt te maken voor het gebruikersdoel. Kortom: de weegschaal moet de juiste waarde aangeven en daarom moet de weegschaal daadwerkelijk bijgesteld worden als dit niet langer het geval is. Dit houdt in het bijstellen van de weegschaal naar aanleiding van een ijking of kalibratie. Bij het justeren worden dus ingrepen gepleegd in de weegschaal met als doel dit zo nauwkeurig mogelijk te laten functioneren. Na het justeren moet de weegschaal opnieuw worden gekalibreerd. In een correct kalibratiecertificaat staan de meetresultaten van voor en na het justeren van de weegschaal.

Lees meer over het verschil tussen kalibratie, ijken en justeren.

     

Kalibratie meetapparatuur

Weegschalen moeten van tijd tot tijd gekalibreerd worden voor het beste resultaat. Dit geldt voor goedkope en dure weegschalen. Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • Verplaatsing of beweging van de weegschaal
 • Verandering van de zwaartekracht
 • Veranderingen in temperatuur
 • Veroudering van componenten van de weegschaal.

Een weegschaal dient te worden gekalibreerd met het juiste kalibratiegewicht. Een kalibratiegewicht is een gewicht met de juiste tolerantie. Bij elk kalibratiegewicht staat een klasse-indeling. In onderstaande tabel wordt de maximale afwijking in mg van de kalibratie gewichten per klasse getoond.

 

Klasse E1 E2 F1 F2 M1 M2
Gewicht in gram
5 0.015 0.050 0.150 0.500 1.500 5.000
10 0.020 0.060 0.020 0.600 2.000 6.000
50 0.030 0.100 0.300 1.000 3.000 10.000
100 0.050 0.150 0.500 1.500 5.000 15.000
200 0.100 0.300 1.000 3.000 10.000 30.000
500 0.250 0.750 2.500 7.500 25.000 75.000

 

Stimag

Stimag is een door het Ministerie van Economische Zaken Erkend Keurder en dus IJkbevoegd.
Wij mogen uw geijkte weegschaal kalibreren en repareren.
Hierna kunnen wij de weegschaal weer verzegelen zodat deze weer “Geschikt voor handelsdoeleinden” is.