Uw bestelling Uw bestelling:  0
Bestelling afronden

Betaling vooraf of binnen 30 dagen na factuur, ter beoordeling door Stimag B.V.
Prijzen zijn ex. BTW.

  • Ruim 43 jaar ervaring
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Eigen technische dienst
  • Erkende keurder

Weegschaal kalibratiecontracten, besparen door vooruitzien

Weegschaal kalibratiecontracten, besparen door vooruitzien

Weegschaal kalibratiecontracten

Weegschaal kalibratiecontracten zijn ervoor om te zorgen dat weegschalen regelmatig gecontroleerd worden zodat ze continu goed aangeven. Deze controle, waarbij we nagaan of een weegschaal nog aan de technische specificaties voldoet, noemen we kalibreren. De weegschaal wordt op de juiste manier en bij de juiste bedrijfstemperatuur opgesteld, waterpas gezet en op 0 gesteld. Daarna worden er per weegschaal verschillende gewichten op het weegvlak geplaatst, van klein naar groot en weer terug. Als de weegschaal afwijkt en vervolgens bijgesteld moet worden, noemen we dit opnieuw afregelen ook wel justeren. Het kan namelijk zo zijn dat een weegschaal kleine gewichten niet goed weergeeft (hysteresis) of dat juist het (bijna) maximale gewicht voor een weegschaal problemen geeft. Er kan zelfs een verschil bestaan tussen zogenaamd op- en afwegen: Op de weegschaal wordt eerst bijvoorbeeld 1 kg geplaatst, daarna 1 kg erbij (de weegschaal geeft 2 kg aan) en daarna nog 1 kg erbij, waarop de weegschaal 3 kg aan moet geven. Halen we nu weer 1 kg er af dan kan het zijn dat de weegschaal niet meer precies 2 kg aangeeft, door mechanische of elektronische afwijkingen.

Meten en wegen

Zoals veel andere meetmiddelen in een bedrijf zijn weegschalen onmisbaar voor een goed bedrijfsproces. Er wordt vaak gewogen om de kwaliteit of prijs te bepalen, maar ook om bijvoorbeeld de veiligheid te vergroten. Weegschalen kunnen worden gebruikt in laboratoria, magazijnen, in vrachtwagens als wegende pompwagen of als weegsysteem onder tanks en silo’s. En niet alleen in de industrie worden weegschalen gebruikt; denk bijvoorbeeld aan personenweegschalen in de zorg, van een opstapweegschaal bij de huisarts tot een (rol)stoelweegschaal in het ziekenhuis. Al deze voorbeelden zorgen voor meer precisie, maar kunnen na verloop van tijd ook onnauwkeurigheden gaan vertonen.

Besparen

Regelmatige controle lijkt een extra kostenpost, maar kan ook besparing opleveren. Zoals met veel technische apparaten kunnen tijdig opgespoorde defecten en afwijkingen vaak eenvoudig verholpen worden, zonder de noodzaak van dure vervanging van onderdelen of zelfs de complete weegschaal. Ook bij geijkte weegschalen is regelmatige afregeling van belang. Dit kan bij controle door de overheid, boetes en buiten bedrijf stelling voorkomen. Verder is het natuurlijk altijd wenselijk dat een weegschaal zo optimaal mogelijk functioneert, dat de juiste gewichten worden gebruikt voor recepten of prijsbepaling, en niet teveel of te weinig.

Voordelen

Een kalibratiecontract afsluiten heeft een aantal voordelen:

  1. U weet zeker dat de weegschalen maximaal b.v. 1 jaar geleden gecontroleerd zijn, omdat de leverancier dit voor u bijhoudt en contact opneemt als het weer tijd is voor een kalibratie.
  2. Als u meerdere weegschalen in bedrijf heeft worden deze allemaal gecontroleerd aan de hand van de lijst van de leverancier, en worden geen weegschalen vergeten die op de dag van controle op een andere locatie staan, of uit het zicht.
  3. Een regelmatige controle is ook een middel om bijtijds defecten op te sporen. Dit kan hogere kosten van latere reparaties voorkomen.
  4. U hoeft niet te investeren in ijkgewichten, de weegschalen worden gekalibreerd met gecertificeerde ijkgewichten en in het geval van geijkte weegschalen door gecertificeerde ijkmeesters. Eventueel kan er een rapport van opgemaakt worden.

Administratie

Zeker als het om veel weegschalen gaat kunnen wij u veel werk uit handen nemen. Wij controleren de weegschalen op gewicht, stellen deze eventueel opnieuw af en maken rapport op van de werkzaamheden. In het rapport vindt u de verschillende gewichten die zijn gebruikt voor de kalibratie, en wat de weegschaal daarbij aangaf. Zo kunt u altijd terugvinden wanneer een bepaalde afwijking ontstaan is. Ook zijn de certificaten van de gebruikte ijkgewichten beschikbaar, zodat u kunt aantonen dat er herleidbaar gemeten is. Voor geijkte weegschalen gaan we nog een stap verder: Onze gecertificeerde ijkmeesters voeren een keuring uit volgens de Metrologiewet waardoor uw weegschaal opnieuw “geschikt is voor handelsdoeleinden”, ofwel u kunt weer factureren op basis van wat u met de weegschaal weegt. Het geleverde ijkrapport kunt u gebruiken bij eventuele controles door de overheid: Stimag is als keurder erkend door het Ministerie van Economische Zaken.

IJkgewichten

Om een weegschaal te kunnen kalibreren heeft men het juiste ijkgewicht nodig. Niet alleen in gewicht, 2 + 1 kg om een 3 kg weegschaal te controleren, maar ook de juiste nauwkeurigheid. Ook ijkgewichten hebben namelijk een maximale afwijking, ingedeeld in nauwkeurigheidsklassen. Maar eenvoudig gezegd kunt u een weegschaal die in stappen van 0,1 gram weegt niet afregelen met een ijkgewicht dat misschien wel 1 gram afwijkt. Dan wordt de schaal meer ontregeld dan afgeregeld.
Voor het afregelen van 1 weegschaal zijn vaak meerdere ijkgewichten nodig. De kalibratie verloopt in stappen, dat wil zeggen dat er voor bijvoorbeeld een weegschaal die tot 3 kg kan wegen, 3 gewichten nodig zijn: 1, 2 en 3 kg. Bij 1 kg kan de weegschaal goed aangeven terwijl hij bij 3 kg teveel of te weinig aangeeft.
Om te voorkomen dat u voor verschillende weegschalen verschillende ijkgewichten in een kostbare nauwkeurigheidsklasse moet aanschaffen, kunt u kiezen voor een kalibratiecontract. Zo bespaart u zich grote investeringen maar heeft u wel grip op uw kwaliteitsprocessen.

Kosten

De kosten van een kalibratiecontract verschillen uiteraard per bedrijf en hangen af van het aantal weegschalen, het maximale gewicht, geijkt of niet en het voorrij tarief. Zo maakt het uit of u de weegschaal of weegschalen naar onze werkplaats toestuurt voor kalibratie, of dat wij naar uw locatie komen. Voor sommige weegschalen, zoals grote vloerweegschalen of ingebouwde weegsystemen is er natuurlijk geen andere optie. Ook kan vanwege het risico van transport gekozen worden voor kalibratie op locatie, bijvoorbeeld voor analytische balansen in een laboratorium. Bij controle op locatie berekent Stimag een basisprijs voor de eerste weegschaal met een kleinere opslag voor elke volgende weegschaal. De verschillende weegschalen moeten dan wel gelijktijdig en op dezelfde locatie beschikbaar zijn.

Offerte

Om een goed beeld te krijgen van de kosten die een regelmatige kalibratie van uw weegschalen met zich meebrengen, kunnen wij zorgen voor een overzicht. Op basis van het aantal, maximale weegbereiken en uitleesstappen bieden wij u een aantrekkelijke totaalprijs. Wilt u meer weten ? Onze medewerkers maken graag een gespecificeerde offerte voor u.