In de transportwereld wordt er vaak gesproken over goederencodes. Deze bestaan uit 8 of 10 cijfers en worden door de douane gebruikt om goederen te classificeren. Door middel van deze codes weet de douane wat voor goederen het land binnenkomen. 

Wanneer u een zending verstuurt naar een land buiten de Europese Unie dan komt uw zending langs de douane waar deze ingevoerd dient te worden. De eerder genoemde goederencode is ten alle tijden terug te vinden op het factuur die bij de zending gevoegd dient te worden naar landen buiten de Europese Unie, dit geeft de douane inzage met wat voor soort goederen zij te maken hebben.  De douane gebruikt de goederencode om de invoerrechten te kunnen berekenen. Invoerrechten zijn belastingen die betaald moeten worden om de eigen markt te beschermen. Deze eventuele kosten worden altijd standaard doorbelast aan de ontvanger.

Verstuurt u zendingen vanaf of naar een land buiten de Europese Unie dan bent u vast en zeker wel eens in aanraking gekomen met douane- en goederencodes. Het invoeren van een goederencode is optioneel maar wordt zeker aangeraden. Het gebruik van de juiste goederencode en omschrijving verkleint de kans op vertraging bij de douane.

Voor weegschalen, weegsystemen en weegonderdelen is de indeling in goederencodes per april 2018 als volgt:

Goederencodes

 8423

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten.

8423 10

personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen

8423 10 10 00

huishoudweegschalen

8423 10 90 00

andere

8423 20

toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden

8423 20 10 00

met gebruikmaking van elektronische middelen voor het wegen

8423 20 90 00

andere

8423 30

toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere bergingsmiddelen

8423 30 10 00

met gebruikmaking van elektronische middelen voor het wegen

8423 20 90 00

andere

8423 81

met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg

die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen

8423 81 21 00

gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een standaardgewicht

8423 81 23 00

toestellen en inrichtingen voor het wegen en etiketteren van verpakte goederen

8423 81 25 00

weegschalen voor toonbankgebruik

8423 81 29 00

toestellen en inrichtingen voor het wegen en etiketteren van verpakte goederen

andere

8423 81 80 00

weegschalen voor toonbankgebruik

8423 82

met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5000 kg

8423 82 20 00

die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen, met uitzondering van machines voor het wegen van motorvoertuigen

andere

8423 82 81 00

gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een standaardgewicht

8423 82 89 00

andere

8423 89

andere

8423 89 20 00

die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen

8423 89 80 00

andere

8423 90

gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en weeginrichtingen

8423 90 10 00

delen van weegtoestellen en weeginrichtingen van de onderverdelingen 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21,
8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 of 8423 89 20

8423 90 90 00

andere