Uw bestelling Uw bestelling:  0
Bestelling afronden

Betaling vooraf of binnen 30 dagen na factuur, ter beoordeling door Stimag B.V.
Prijzen zijn ex. BTW.

  • Ruim 43 jaar ervaring
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Eigen technische dienst
  • Erkende keurder

Goederencode – Douanecode

Goederencode – Douanecode – Goederennomenclatuur

Wanneer u goederen naar het buitenland (laat) transporteren, heeft u een goederen- of douanecode nodig.
Voor weegschalen, weegsystemen en weegonderdelen is de indeling in goederencodes per april 2018 als volgt:

8423

 

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen,
doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter;
gewichten voor weegtoestellen van alle soorten
8423 10 – personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen
8423 10 10 00 – – huishoudweegschalen
8423 10 90 00 – – andere
8423 20 – toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden
8423 20 10 00 – – met gebruikmaking van elektronische middelen voor het wegen
8423 20 90 00 – – andere
8423 30 – toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere bergingsmiddelen
8423 30 10 00 – – die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen
8423 30 90 00 – – andere
– andere weegtoestellen en weeginrichtingen
8423 81 – – met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg
– – – die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen
8423 81 21 00 – – – – gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een standaardgewicht
8423 81 23 00 – – – – toestellen en inrichtingen voor het wegen en etiketteren van verpakte goederen
8423 81 25 00 – – – – weegschalen voor toonbankgebruik
8423 81 29 00 – – – – andere
8423 81 80 00 – – – andere
8423 82 – – met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5 000 kg
8423 82 20 00 – – – die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen, met uitzondering van machines voor het wegen van motorvoertuigen
– – – andere
8423 82 81 00 – – – – gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een standaardgewicht
8423 82 89 00 – – – – andere
8423 89 – – andere
8423 89 20 00 – – – die gebruikmaken van elektronische middelen voor het wegen
8423 89 80 00 – – – andere
8423 90 – gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en weeginrichtingen
8423 90 10 00 – – delen van weegtoestellen en weeginrichtingen van de onderverdelingen 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21,
8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 of 8423 89 20
8423 90 90 00 – – andere

Bron: Belastingdienst (link)