Kennis

Weegschaal als medisch hulpmiddel: Verplicht of niet?

Als zorgprofessional ben je natuurlijk altijd bezig met patiëntveiligheid. Waar je op kunt letten als het om een weegschaal gaat, lees je hieronder.

Weegschalen

In de gezondheidszorg spelen weegschalen een cruciale rol bij het monitoren van de gezondheid en het welzijn van patiënten. We gebruiken ze om het gewicht van personen te bepalen. Maar ook om bijvoorbeeld de juiste dosis medicijnen aan te passen of om gewichtsafname in de gaten te houden.

Voor wie?

Thuis kun je natuurlijk een goede badkamerweegschaal gebruiken. Maar medisch gekeurde weegschalen zijn bedoeld voor professionals in de zorg en gebruik in de geneeskunde, bijvoorbeeld:

Huisarts

Ziekenhuis

Diëtist

Verpleeghuis

Afwijkingen

Om dus de juiste medische beslissingen te nemen is het erg belangrijk dat de weegschaal goed functioneert. Want er staat wel een gewicht op de uitlezing, maar klopt dat ook met de werkelijkheid? Om dat te ondervangen moeten weegschalen toegelaten zijn voor gebruik als medisch hulpmiddel. Op die manier voldoen ze aan strenge eisen en worden afwijkingen tot een minimum beperkt.

De toelating is geregeld in een Europese Richtlijn. Wat die precies inhoudt lees je verderop, maar hiernaast zie je de redenen waarom deze richtlijn belangrijk is:

Patiëntveiligheid

In de richtlijn staan strikte eisen voor de veiligheid het functioneren van medische hulpmiddelen. Daarmee kunnen fabrikanten producten leveren zonder gevaar voor de gezondheid en veiligheid van patiënten.

Betrouwbaarheid

Medische hulpmiddelen zoals een weegschaal moeten ook betrouwbaar zijn en volgens de specificaties werken. Zo wordt de zorgkwaliteit verhoogd en het risico op complicaties verkleind.

EU markt

Door 1 richtlijn te hanteren voor de hele EU wordt het voor fabrikanten aantrekkelijker om hieraan te voldoen. Het product mag dan in de hele EU verkocht worden.

Innovatie

De grootte van de EU markt bevordert onderlinge concurrentie en ontwikkeling van geavanceerde apparatuur.

Wetgeving

Weegschalen die gebruikt worden in de geneeskunde moeten gekeurd zijn voor het gebruik als medisch hulpmiddel.
In Nederland betekent het dat ze gekeurd moeten zijn volgens klasse III van de Metrologiewet. In deze wet staat bijvoorbeeld hoeveel een weegschaal mag afwijken. Ook moet een weegschaal volgens deze wet verzegeld zijn, zodat niemand - bedoeld of onbedoeld - iets aan de werking kan veranderen. Herkeuring na bijvoorbeeld een reparatie mag alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Als weegschalen dus "geijkt" zijn voldoen ze aan de Metrologiewet en daarmee aan de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen, 93/42/EEG.

Wat is de EU richtlijn 93/42/EEG?

De richtlijn van de Europese Unie 93/42/EEG stelt eisen waaraan alle medische hulpmiddelen, waaronder personenweegschalen, moeten voldoen.

Als weegschalen gebruikt worden voor patiënten, bijvoorbeeld bij de behandeling van ziekten, kun je niet zomaar elke weegschaal gebruiken. Daarmee wordt onder andere de veiligheid van de patiënt beschermd. 

Link naar de website van de Europese Unie met het document:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A31993L0042

De samenvatting van het document:
https://eur-lex.europa.eu/NL/legal-content/summary/ensuring-medical-devices-are-safe-and-efficient-for-patients.html

Leveringsprogramma

  • Stimag levert weegschalen die gekeurd zijn als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG.
  • We hebben een uitgebreid assortiment, geheel volgens de wet en scherp geprijsd.
  • Onze technische medewerkers zijn IJkmeester en bevoegd door het Ministerie van Economische zaken. Wij controleren en repareren dus al jouw medische weegschalen en ijken ze opnieuw.
  • Wij leveren opstapweegschalen, babyweegschalen, stoelweegschalen, stasteunweegschalen en rolstoelweegschalen:

Kalibratie

Natuurlijk is een gekeurde weegschaal belangrijk, maar ook deze weegschalen worden gebruikt en kunnen dus in de loop van de tijd gaan afwijken. Daarom is het belangrijk om regelmatig alle geijkte weegschalen te laten controleren door bevoegde technici.

Stimag heeft een eigen Technische Dienst en Servicedienst. Onze IJkmeesters zijn iedere dag onderweg om te zorgen voor de weegschalen die belangrijk werk verrichten.

Medische hulpmiddelen: Een begrip dat verschillende producten omvat, bijvoorbeeld voor

  • Diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten;
  • Diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of een handicap;
  • Onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces;
  • Beheersing van de bevruchting.

Vragen?

Is de wetgeving nog niet helemaal duidelijk of heb je vragen over weegschalen in jouw praktijk?

Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Zij helpen je graag verder.
Bel (088) 422 44 10, of ga naar ons contactformulier.