Nieuws

Aanpassing SOLAS regelgeving

SOLAS weegschalen

Per 1 juli 2016 dienen verladers het juiste gewicht te verifieren van containers die over zee getransporteerd worden. Het weegproces voor deze regel moet gecertificeerd zijn door overheid of verlader. Stimag levert deze SOLAS-weegschalen, waardoor u zeker weet dat uw weegproces verloopt zoals de SOLAS-regelgeving voorschrijft.

Het gehele weegproces of de berekeningswijze voor het containergewicht moet gecertificeerd zijn, waarbij een bevoegde autoriteit kan checken of alles volgens de SOLAS-regelgeving is verlopen. Dit alles dient vóór het laden van het schip te gebeuren. De verlader van de goederen moet het gewicht van de zeecontainer ruim op tijd doorgeven aan zowel de terminal als aan de rederij waar de goederen worden verscheept. Zodoende kan, indien het gewicht afwijkt, nog tijdig ingegrepen worden. Is er geen gewicht bekend of is e.e.a. te laat of incorrect aangeleverd kan het zijn dat de container (per 1 juli 2016) niet verscheept gaat worden. De scheepseigenaar is namelijk verplicht om containers te weigeren indien het gewicht niet bekend is.

SOLAS-regelgeving

SOLAS staat voor Safety Of Life At Sea en is een verdrag waarin bepaalde veiligheidseisen vastgelegd zijn. Met SOLAS wordt zo beoogd de veiligheid op zee te waarborgen en worden de veiligheidsrisico’s op zee beperkt tot een minimum. SOLAS benoemt bijvoorbeeld eisen aan de scheepsconstructie, brandpreventie aan boord en de stabiliteit van het schip.

Voor het wegen van een container die aan boord van een schip gaat is onderstaande regel in het SOLAS-verdrag opgenomen:

Wegen binnen het SOLAS-verdrag
Bij vervoer van lading in een container dient het brutogewicht te worden geverifieerd door de verlader. Dit kan door alle colli, inclusief het gewicht van pallets en verpakkingsmateriaal, te wegen. Dit dient te gebeuren op een wijze die is gecertificeerd door de bevoegde instantie van het land waar het beladen van de container is voltooid. Hierbij dient men het tarragewicht van de container op te tellen zodat een totaalgewicht van de container ontstaat.

Weegschalen voor SOLAS-regelgeving

Om een zo exact mogelijk gewicht van de container te krijgen is het belangrijk om alle losse onderdelen goed te wegen. Stimag levert verschillende SOLAS-weegsystemen waarmee u het totale container gewicht volgens de SOLAS-regelgeving kunt bepalen. Voor de juiste wijze van aanlevering van uw container kunt u het beste contact opnemen met uw verlader.

Welke weegschaal voor u het best geschikt is hangt af van uw situatie.
Stimag komt graag met u in contact om uw situatie te bespreken om zo de beste weegoplossing te bieden. Bel ons op 088 422 4410 of maak gebruik van ons contactformulier.