Nieuws

IJken, kalibreren en justeren van weegschalen

Er bestaat nogal eens verwarring over het ijken, kalibreren en justeren van weegschalen. Wat is het precies en wat is het verschil? Ze hebben allemaal te maken met het bepalen van de nauwkeurigheid van een weegschaal. Hieronder wordt uitgelegd wat het verschil tussen ijken, kalibreren en justeren is.

IJken van een weegschaal

Het ijken van een weegschaal is het controleren en (indien nodig) opnieuw afstellen van de weegschaal. Met behulp van ijkgewichten wordt de nauwkeurigheid van de weegschaal bepaald, waardoor een weegschaal na het ijken weer aan de specificaties voldoet. Het ijken van een weegschaal geschiedt op basis van de Metrologiewet (voorheen IJkwet). Voor het wettelijk ijken van een weegschaal kan een externe partij worden gebruikt om zodoende gegarandeerd te zijn van een eerlijke ijking. Tegenwoordig mag een weegschaalleverancier zelf ook de ijking uitvoeren zonder tussenkomst van een andere partij. De weegschaalleverancier wordt periodiek gecontroleerd door het Agentschap Telecom. Na de ijking wordt de weegschaal voorzien van een sticker, waarmee aangegeven wordt dat de weegschaal voldoet aan de wettelijke normen.

Kalibreren van een weegschaal

Het kalibreren van een weegschaal is vrijwel gelijk aan de definitie van het ijken. Echter, wanneer men spreekt van het kalibreren van een weegschaal, wil het nog niet zeggen dat de weegschaal ook voorzien wordt van de benodigde sticker om aan te geven dat hij volgens de wettelijke normen weegt. Het kalibreren van een weegschaal is het controleren van een weegschaal met behulp van ijkgewichten, en het bepalen van een eventuele afwijking. Bij het kalibreren van een weegschaal wordt dus geen ijk-sticker afgegeven, waardoor de weegschaal niet als wettelijk geijkt bestempeld wordt. Kalibreren, inclusief kalibratierapport, kan wel afdoende zijn voor bijvoorbeeld de periodieke (ISO) controle.

Justeren van een weegschaal

Indien men spreekt over het justeren van een weegschaal, heeft men het over het bijstellen van de weegschaal naar aanleiding van een ijking of kalibratie. Het justeren van een weegschaal wordt daarom ook vaak omschreven als:

“Het binnen gedefinieerde toleranties afregelen van een weegschaal.”

Wanneer moet je je weegschaal laten ijken?

Kort samengevat kun je het kalibreren en justeren van je weegschaal zelf uitvoeren. Het ijken van een weegschaal wordt wel door een externe, gecertificeerde partij gedaan. IJken van weegschalen is wettelijk verplicht wanneer deze gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • Verkoopdoeleinden;
  • Bepalen van tarieven, lonen en heffingen;
  • Maken van geneesmiddelen;
  • Bij het gebruik als medisch hulpmiddel.

Wettelijk geijkt

Het is mogelijk om zelf de weegschaal te ijken met behulp van speciale ijkgewichten. Wanneer u dit zelf doet is de weegschaal niet volgens de wet geijkt. Stimag is door het Nederlands Meetinstituut gecertificeerd als Erkend Keurder en mag hierdoor als externe partij uw weegapparatuur ijken.

Ter efficiëntie raden wij altijd aan om het ijkmoment samen te laten vallen met het jaarlijkse onderhoud van de weegapparatuur. Na de keuring ontvangt u een keurrapport met de benodigde gegevens voor uw administratie of kwaliteitscontroleur. De weegschaal is dan volgens de wet geijkt.

Meer weten over het ijken van uw weegschaal of een afspraak maken om een weegschaal te laten ijken? Bel ons op 088 422 44 10 of vul ons contactformulier in. We hebben ook mogelijkheden voor een kalibratiecontract.