Kennis

Top tips voor nauwkeurig wegen in het lab

Eenvoudige handelingen voor een beter resultaat.

Wegen is een van de basis werkzaamheden in een laboratorium.
Daarom is het belangrijk om te letten op factoren die het juiste resultaat kunnen beïnvloeden.
Onjuist gebruik of ongeschikte omstandigheden kunnen fouten veroorzaken, met name voor semi-microbalansen die worden gebruikt om de lichtste monsters te wegen.
Stimag is al meer dan 42 jaar op de markt en zet zich altijd in voor universele regels omtrent goed wegen en het ontwikkelen van de perfecte hulpmiddelen daarvoor.

Met 4 eenvoudige handelingen kunt u uw weegresultaten aanzienlijk verbeteren:
Check de locatie, houd de balans aangesloten, stel hem waterpas en lees het resultaat pas af wanneer de balans stabiel is.

Locatie checken

 • Plaats de balans in een speciale weegkamer
 • Voorkom tocht en trillingen
 • Zorg voor stabiele omgevingscondities
 • Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de balans

De juiste locatie van de balans in het werkgebied minimaliseert de invloed van de omgeving op de juiste weegresultaten.
Niet alleen wordt directe blootstelling aan zonlicht niet aanbevolen, maar de balans moet ook uit de buurt van luchtstromen worden geplaatst (bijvoorbeeld ramen, deuren, airco of ventilatoren, inclusief computer).
Monitoring van de omstandigheden in de ruimte is cruciaal, omdat elke verandering in temperatuur of vochtigheid de weegresultaten kan beïnvloeden.
Het Ohaus AutoCal™ intern kalibratiesysteem bijvoorbeeld, beschermt efficiënt tegen deze factor en kalibreert de balans telkens om een vooraf ingestelde tijd, bijvoorbeeld 1 uur of telkens wanneer het een temperatuurverandering detecteert die voldoende groot is om de weegresultaten te beïnvloeden (afhankelijk van het model van de balans).
Ergonomie op de werkplek is even belangrijk, zorg er daarom voor dat er voldoende ruimte rondom het instrument is voor onbelemmerd gebruik en voldoende werkcomfort.

Aangesloten houden

 • Zorg voor een constante verbinding met het stopcontact
 • Houd de balans in standby stand wanneer deze niet wordt gebruikt
 • Warm de balans op voor gebruik

Zodra de optimale locatie van de balans is bepaald, kunt u een andere factor controleren – houd de balans aangesloten.
De balans moet worden aangesloten op een stopcontact en in standby-modus blijven wanneer deze niet in gebruik is.
Wanneer de balans net is geïnstalleerd, laat u deze enige tijd opwarmen om zich aan de werkomgeving aan te passen.
Afhankelijk van het type instrument is 3 tot 12 uur nodig om de balans zijn optimale parameters te laten bereiken.
Door te zorgen voor een constante stroomtoevoer kunnen de elektronische onderdelen voldoende worden opgewarmd voor direct gebruik.

Waterpas stellen

 • Controleer voor gebruik altijd of de balans waterpas staat
 • Pas eventueel aan met de duimwieltjes op de voeten, met behulp van het waterpas hulpscherm

Aangezien zeer kleine omstandigheden de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden, is waterpas stellen van cruciaal belang vóór het eerste gebruik en moet de positie van het niveau regelmatig worden gecontroleerd en eventueel aangepast.
Verschillende apparaten bieden verschillende opties om die taak uit te voeren.
In de Ohaus Explorer wordt het waterpas stellen gemakkelijk gemaakt met behulp van de waterpas aan de voorkant en het waterpas hulpscherm.
De gebruiker aan moet het duimwiel draaien, afhankelijk van de locatie van de luchtbel in het balansniveau.

Aflezen wanneer stabiel

 • Zet de uitlezing op NUL voor elke weging
 • Lees de waarden alleen af als de balans stabiel is
 • Plaats het monster in het midden van het weegplateau
 • Vermijd plastic bakjes of flesjes

Het laatste, maar daarom niet minder belangrijke punt in de set van 4 basisregels is stabiele resultaten aflezen.
Het eerste dat u moet onthouden, is ervoor zorgen dat de balans vóór elke weging NUL weergeeft.
Vervolgens kunnen de resultaten alleen worden gecontroleerd als de balans stabiel is.
Een klein sterretje (aan de linkerkant van het scherm in Explorer) bevestigt dat u de juiste resultaten krijgt.
Het monster moet centraal op het plateau worden geplaatst om excentrische laadfouten te voorkomen.
Bovendien is het de moeite waard om te onthouden dat de kleinst mogelijke weegvaten de beste zijn, maar plastic vaten worden niet aanbevolen omdat ze elektrostatisch kunnen worden geladen en de weegresultaten kunnen beïnvloeden.
Het wegen van warme of koude monsters of weegvaten kan een luchtstroom veroorzaken die de resultaten beïnvloedt, daarom moeten de monsters ook op kamertemperatuur zijn.
Het windscherm moet gesloten blijven en alleen worden geopend als dat nodig is, omdat dit ervoor zorgt dat het klimaat in de weegkamer zo constant mogelijk blijft.

Ohaus biedt automatische windschermdeuren op bepaalde balansen.
Ze kunnen worden geprogrammeerd met behulp van contactloze sensoren, zodat u de deur kunt openen door eenvoudig met uw hand langs de sensor te bewegen.
Dit maakt wegen nog makkelijker en minimaliseert trillingen die worden veroorzaakt door het aanraken van de balans bij het openen en sluiten van de deur van het windscherm.

Ionisator

Onder verschillende factoren die de weegresultaten kunnen verstoren, is er nog één het vermelden waard – elektrostatische ladingen.
Met name plastic containers in omgevingen met een lage luchtvochtigheid hebben de neiging om een “verlopende” uitlezing te veroorzaken.
Om fouten te voorkomen moet u elektrostatisch-vrije containers gebruiken of de ongewenste ladingen met behulp van een ionisator elimineren.
Geselecteerde modellen van Ohaus-balansen zijn standaard uitgerust met een ingebouwde ionisator.
Voor alle anderen is een zelfstandig apparaat beschikbaar.

Correct gebruik

Als u de hierboven beschreven regels in acht neemt en deze implementeert, kost dit niet veel tijd of middelen, maar garandeert het een juiste bediening van het apparaat.
Deze informatie zal een goede aanvulling zijn op bijvoorbeeld de uitstekende Ohaus Explorer Semi-Micro balans.