Cases

CPPF bij hartchirurgie met Stimag

Operatie weegsysteem

Stimag is betrokken geweest bij de door Haermonics geleide ontwikkeling van een nieuw apparaat in het AMC in Amsterdam, ter ondersteuning van hartchirurgie. Op het apparaat wordt het gewicht van toegediende en afgevoerde vloeistoffen op de display getoond.
Deze nieuwe baanbrekende technologie waarmee het postoperatieve bloedverlies met 30% wordt verminderd, heet CPPF: Continuous Postoperative Pericardial Flushing.

Nieuwe apparatuur hard nodig

De huidige technologie van postoperatieve zorg in hartchirurgie zorgt voor een onnodig
hoog risico op overmatig bloeden. Een belangrijke oorzaak hiervan is het huidige gebruik van onvolmaakte en onjuiste wondvochtafdrijvers. Dat maakte het noodzakelijk om de doorbraak in nieuwe postoperatieve chirurgische vochtafdrijving technologie op de markt te brengen.

De Haermonics technologie brengt via gecontroleerde infusie een vloeibare, verwarmde oplossing in de pericardholte na de operatie terwijl het systeem het bloedverlies controleert. Het continue spoelen resulteert in een lagere viscositeit van het mengsel. Dit voorkomt dat thoraxkatheters gaan verstoppen en het stimuleert de afvoer van bloed en stolsels uit de pericardiale holte. Met deze techniek overwint Haermonics de nadelen van de huidige vochtafdrijvende technologieën.

Ontstaan CPPF

Tot nu toe gebeurt het nog vaak dat aan het einde van een hartoperatie het bloed aan de dunne kant is. Dit komt door verschillende factoren, onder andere doordat het bloed een aantal uur door een machine is gegaan. Het bloed moet afgevoerd worden via een wonddrain, iets wat sinds het begin van de hartchirurgie wordt gedaan en er is nooit iets aan veranderd. Er worden een aantal drains achtergelaten en daarmee wordt het bloedverlies gecontroleerd. Dit moet na een aantal uren stoppen. Wanneer dit niet gebeurt moet de wond van de patiënt geïnspecteerd worden. Hier zitten risico’s aan en het is vooral onnodig. Door dit soort problemen is het idee voor een nieuw apparaat ontstaan.

Metingen met S-vormige krachtopnemers

Met de nieuwe technologie wordt, aan het einde van de operatie tot 12 uur
na de operatie, de wond schoongespoeld. Het apparaat wordt gebruikt om het spoelproces nauwkeurig te controleren. Er moeten diverse metingen worden uitgevoerd om zodoende beslissingen te kunnen maken over eventuele bloedingen. Deze metingen worden gedaan door de S-vormige krachtopnemers en de resultaten worden weergegeven op de displays. Deze toepassing van krachtopnemers inclusief displays is geleverd door Stimag.

Wilt u meer weten over het CPPF apparaat, de indicator of S-vormige krachtopnemers ? Neem dan contact op.