Cases, Kennis

Hoe krijg je inzicht in het gedrag van verschillende materialen?

Stimag hielp met een meetopstelling op maat.

Milieuvriendelijke bouwmaterialen

Onze klant Millvision werkt aan de verduurzaming van bouwmaterialen. In het MOOI project "CO2FIT" onderzoeken zij onder andere hoe ze materialen van PUR-schuim kunnen vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

Dit onderzoek wordt ondersteund door een Topsector energiesubsidie van de Nederlandse overheid aan een groot consortium waar Millvision deel van uitmaakt.

Millvision ontwikkelt recepten en processen voor bouwmaterialen op basis van plantaardige vezels, die CO2 uit de lucht halen. De CO2 zit als het ware opgesloten in het bouwmateriaal. Dus in plaats van CO2 uitstoten helpt de bouwsector mee om de uitstoot te verminderen.

Duurzame grondstoffen uit plantaardige vezels

Millvision doet onderzoek, pilots en innovatietrajecten.
Sander van Calker werkt al bijna 12 jaar bij Millvision als Projectleider en Chemisch Technoloog en overziet de ontwikkeling van bio-based bouwmaterialen.
Hun grondstoffen, uiteraard zoveel mogelijk lokaal gewonnen, bestaan uit 4 stromen:

  1. Gewassen die vezels leveren, zoals hennep, miscanthus en vlas.
  2. Reststromen van de landbouw, bijvoorbeeld paprikastengels of stammen van spruitjes.
   Deze worden anders tot compost verwerkt waarbij weer CO2 en methaan vrijkomt.
  3. Natuur onderhoud, zoals afval van de bekende “rietsigaren”, die gebruikt worden voor verbetering van de grondwaterstand.
  4. Industriële reststromen zoals bijvoorbeeld katoen uit kleding.

Uit deze reststromen maken fabrikanten weer verpakkingen, materialen voor infrastructuur en bouwmaterialen.
Een goed voorbeeld is verpakkingsmateriaal met suikerbiet vezel. Naast het CO2 voordeel is het materiaal ook nog eens sterker, waardoor de verpakking producten lichter gemaakt kunnen worden. Dit is een directe materiaal- en energiebesparing.   

Een goed advies voor een gunstige prijs

Om dergelijke materialen te maken moet je echter wel goed kunnen meten hoe ze zich gedragen.
Temperatuur en luchtvochtigheid zijn van grote invloed op de kwaliteit en toepasbaarheid.
Millvision stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de metingen en daarom kreeg Stimag de vraag voor 16 kleine meetsystemen die in een klimaatkast passen.

Rik Langeveld van Stimag: "Het systeem moet voldoen aan specifieke eisen voor nauwkeurigheid, afmetingen zoals beperkte hoogte en temperatuur.
Wij hebben daarom een uniek klein weegsysteem ontworpen met behulp van onder andere 3D tekeningen en 3D geprinte onderdelen.
Via de datalog-functie worden alle gegevens opgeslagen en beschikbaar in bijvoorbeeld Excel."

Sander van Calker van Millvision: “Ik heb het eerst geprobeerd met losse componenten maar ik kwam zelf niet verder. Het huidige systeem is veel robuuster en nauwkeuriger. Stimag heeft gunstig aangeboden en verkoopadviseur Rik heeft er veel tijd in gestoken en écht meegedacht. Dat werkte goed.”

Ook meer inzicht krijgen? Neem contact op!

Productkwaliteit is voor veel fabrikanten belangrijk, wij worden dan ook veel gevraagd om advies.
De vraag van Millvision was uniek, maar prima op te lossen door Stimag. 
Met onze jarenlange ervaring en eigen Technische Dienst optimaliseren we graag ook jouw weegproces, of richten het voor je in.

5930
Tevreden klanten
1648
Geleverde projecten
5
Service voertuigen